Най-добри практики за щастливи ресурси на Android

Архитектурните дискусии за Android са ярост, но хората сякаш пренебрегват непокрития герой, който е ресурсната система за Android. Отнасяйте се с любов и тя ще запълни живота ви с дъги - игнорирайте го и сте за куп технологичен и дизайнерски дълг, който ще направи приложението ви тъжно, старо и скърцащо. Това е списък с предложения, които ще ви помогнат да запазите този звяр и вашата искряща база да бъде искряща clean

Теми и стилове

  • Всички стилове трябва да имат родител. Това е за помощ в случаите, когато трябва да използвате стил в атрибут на тема. След това можете безопасно да го използвате като стил по подразбиране за всички джунджурии от даден тип в Тема (например? Android: textViewStyle), без да губите нормалните настройки по подразбиране, които Android предоставя.
  • Предпочитайте наследяването от AppCompat вместо системните стилове, за да осигурите обратно съвместимост.
  • Не създавайте стилове, които се използват само веднъж.
  • Не създавайте стилове за групи от атрибути, които просто са еднакви. (напр. 16dp лява подплънка).
  • Следвайте конвенциите за именуване на родителя на вашия стил. Чрез съвпадение на имена на система / AppCompat те ще бъдат по-лесни за намиране (напр.